bygdeskolan.se

Skolan mitt i byn

Kompisgruppen

Idag gjorde vi gosedjur på Kompisgruppen. Pikachu stod på schemat. Många moment ingår; klippa ut mönster, nåla fast i tyget, klippa i dubbelt tyg, planera hur min figur ska se ut, sy/limma fast detaljer samt stoppa och sy ihop figuren.  

Några valde att sy en kudde i form av en krona.  

Elevernas inflytande

Det är viktigt att eleverna känner delaktighet i det som händer på fritids och att de kan påverka. Eleverna är med och utformar de trivselregler som ska gälla hos oss. Eleverna i 2-3:an är med i en Kompisgrupp där vi tillsammans planerar verksamheten. Svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad. Förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. (Lgr11, s. 15)

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

« »

© 2017 bygdeskolan.se. Tema av Anders Norén.