Idag målade eleverna på Kompisgruppen fina vårbilder med björkar och vitsippor. 

Med hjälp av maskeringstejp blev det stammar, vitsippor av oljepastellkritor, gräs och himmel med vattenfärg. 

Lek och skapande

För att utveckla eleverna på Kalvsvik Fritids intresse för lek, dans, musik, drama och skapande verksamhet erbjuder vi både material och utrymme för detta. Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud. (Lgr11, s. 14)

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. (Lgr11, s. 26, reviderade upplagan 2016)