Vi personal på Kalvsvik skola vill tacka våra elever och er föräldrar för ett fantastiskt läsår tillsammans. Vi vill även sända ett stort tack för sommarpresenterna vi fick av er.