Idag var fritids nere vid sjön för att pröva fiskelyckan…Och det gick bra! Flera abborrar drogs upp och lyckan var total!  

Visst nappar det!  

Snart kommer fisken…!

Det fanns fina näckrosor i vattnet…!

Rörelse och hälsa

För att stärka elevernas fysik och motorik erbjuder vi daglig utomhusvistelse, planerade utedagar och gemensamma lekar ute och inne. Vi strävar efter att skapa lugn och ro med lagom ljudvolym för att alla ska må bra. Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället. (Lgr11, s. 14)

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser. (Lgr11, s.26, reviderade upplagan 2016)