Åh vad jag får lära mig mycket! Många av eleverna har nu fått redovisa sina intervjuer och sen berätta vad de tycker är den största skillnad mellan hur det var förr i tiden och hur det är idag.

 

Vi arbetar med:

• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika
mottagare.
• Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och
mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan
berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
• Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.