I 2-3:an jobbar vi nu med våra vokaler på svenskan.

Vi började kolla på ett avsnitt av bokstavslandet som handlar om vokaler. Sedan började Britta av slump prata rövarspråket i förra veckan vilket har en stark koppling till vokalerna. För att man ska kunna prata rövarspråket behöver man veta vilka vokalerna är. Så det blev några hemliga meddelanden skrivna i fredags..

Idag har vi pratat mer om varför de delas upp i hårda och mjuka vokaler och 2:orna fick skriva och rita bilder. Repetera gärna dessa nio bokstäver hemma.

 

Vi arbetar med:
• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken
samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
Alfabetet och alfabetisk ordning.
• Sambandet mellan ljud och bokstav.