Idag var det en gammaldags skoldag i Kalvsvik skola. När skolklockan ringde in till första lektionen, sprang alla elever in och ställde upp sig vid sin plats i korridoren. Där stod de tyst och stilla och väntade på att Fröken Britta skulle öppna dörren in till klassrummet för att släppa in dem.

En och en gick de sedan in efter att de hälsat god morgon och tagit i hand och bockat respektive nigit för fröken. Sedan fortsatte skoldagen i gammal stil.