I måndags fick treorna i bilduppgift att fylla i ett rutigt papper på rätt sätt med hjälp av angivna koordinater.

När de var färdiga med uppgiften hade de ett fint motiv framför sig.