En fantastisk uppsättning berättelser har vi nu framför oss. Eleverna har skrivit varsin julberättelse och satt ihop berättelserna till varsin bok.

Alla har även fått gå in till förskolan för att läsa upp sina berättelser. Det var väldigt uppskattat från alla håll!