En bild som blir två motiv var dagens uppgift för Kompisgruppen. Bilden var indelad i tolv ”remsor”. En ledtråd var att alla udda tal var ett motiv och jämna tal var ett annat motiv. Vi hjälptes åt att dela in bilden i 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1…

Ett motiv blev en pingvin… 

Det andra motivet blev en snögubbe.

Lek och skapande

För att utveckla eleverna på Kalvsvik Fritids intresse för lek, dans, musik, drama och skapande verksamhet erbjuder vi både material och utrymme för detta.
Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud. (Lgr11, s. 14)

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig. (Lgr11, s. 26, reviderade upplagan 2016)