Två lika stora isblock. En deciliter salt på det ena isblocket. Vilket smälter först?

Redan efter en timme syntes stor skillnad.