Vi säger ”Hej och Välkommen till Kalvsvik skola och fritids” till Nathalie och Sanna.

Nathalie Sandström är vikarie för Helen Mikaelsen. Nathalie jobbar på förskolan och fritids.

Sanna Jungh är vikarie på förskolan och fritids.