Läsåret 2017/2018 har Kalvsvik skola 31 elever fördelat på 3 klasser.

Årskurs 1 har 16 elever fördelat på 9 pojkar och 7 flickor.

Årskurs 2 har 8 elever fördelat på 4 pojkar och 4 flickor.

Årskurs 3 har 7 elever fördelat på 4 pojkar och 3 flickor.

 

Ansvarig lärare för klass 1 är Inger Svensson och för klass 2-3 är Sofie Karlsson ansvarig.