Jag kommer att besöka Kalvsvik skola under vårterminen 2017

12/1, 2/2, 9/3, 30/3, 20/4, 11/5 och den 8/6