I Kalvsvik skola arbetar vi för att utveckla elevernas vilja att lära sig i samspel med andra. Eleverna ska vara delaktiga och visa empati.

Kalvsvik skola är belägen ca 25 km söder om Växjö. Skolans lokaler ägs av Kalvsvik bygdeförening och har renoverats och byggts till i omgångar för att passa verksamheten.Kalvsvik skola 2013 Skolan i Kalvsvik är en F-3 skola med för närvarande 35 elever. De är organiserade i en förskoleklass och en årskurs 1-3 som en klass. Ämnena slöjd, idrott och hälsa, och bibliotek får eleverna åka buss till Vederslöv skola (ca 7 km).

Skolans läge är naturskönt, närhet till sjön Åsnen, och skogen inpå knutarna vilket ger mycket bra förutsättningar för att en stor del av elevernas tid i skolan tillbringas utomhus. Undervisningen har också fokus på närmiljön och olika teman som knyter an till den.