Enligt Personuppgiftslagen (PuL) som trädde i kraft 1998-10-24, krävs samtycke för att uppgifter om en person ska få publiceras på Internet. Samtycket är frivilligt. Vid publicering på Internet ska både personal och elever följa de regler som finns. Skolan kommer inte presentera känsliga uppgifter (§ 13 PuL) om något elev.

I samband med skolstart ber vi alltid om ett skriftligt samtycke till publicering av foton av elever från vårdnadshavare. Vårdnadshavare har möjlighet att när som helst ändra sitt beslut angående publicering på Internet. Vi har även valt att inte använda elevens namn på sajten.

Det finns möjlighet skriva egna kommentarer till bilder och arbeten som ligger på sajten. Vi modererar alla kommentarer innan de läggs ut. Sajten har även ett spamfilter som ska ta bort eventuella oönskade inlägg.

Filmer, foton och texter som läggs ut på sajten är framtagna av Kalvsvik skola om inte annat anges. Har du önskemål om att använda något av materialet kontaktar du enklast administratören. Innan material läggs ut på sajten måste administratören godkännaDet viktigaste för oss är att våra elever och deras vårdnadshavare känner sig trygga i vårt arbete med sajten. arbetet. Vi tillämpar detta arbetssätt för att undvika plagiat eller brott mot upphovsrätten. Bygdeskolan.se har Bonnier & Carlsens tillstånd att upplåta bilder från deras bockserie ”LasseMajas Dektektivbyrå” på vår sajt.