I skrivande stund har Kalvsvik skola ingen skolsköterska.