Vi vill visa glimtar av elevernas skoldag  i Kalvsvik skola. Vi tror att bara vetskapen om att någon kommer kunna läsa och ta del av elevernas skolarbeten ger i förlängningen drivkraft och stärkt motivation åt eleverna och även oss pedagoger.
Sajten ger också möjlighet att bli uppdaterad om vad som händer i och i vissa fall utanför skolan. Det kan då även  handla om ett disco för eleverna eller att isen på fotbollsplanen är spolad och redo att användas.
Vår vision på sikt är att både elever och lärare ska kunna göra egna inlägg i takt med att vi lär oss det nya arbetssättet med att driva en sajt.
Men innan vi är där måste vi kunna visa på att detta är ett arbetssätt som ligger i tiden. Genom att information (veckobrev, hemuppgifter m.m) finns på sajten så sparar vi både på papper och skogen.
Pedagoger har idag mycket av sitt material liggandes i sina datorer och det gör det därför lättare att lägga ut på nätet. Vi har även påbörjat arbetet med att informera våra ”närmaste”” mottagare att se fördelen med vår sajt. Vid varje föräldramöte och andra tillställningar informeras det alltid om att sajten finns och hur den är uppbyggd. Sajten uppdateras nästan varje dag för att skapa nyfikenhet hos våra mottagare. På sikt vill vi nå ut och få fler intresserade vad vi arbetar med i Kalvsvik skola med hjälp av vår sajt.

Vi har också lärt oss mycket med arbetet runt sajten och webben i allmänhet. Integritet på webben är något som vi diskuterat mycket i arbetslaget och med föräldrar. Vi har kommit på att det finns sätt som ökar säkerheten kring sajten. Det handlar bland annat om att det inte går att kopiera bilder och ladda ner filmer som läggs ut. Vi har lärt oss att göra sajten så användarvänlig det bara är möjligt. Genom att använda oss av olika appar kan vi idag ta ett foto med den smarta telefonen eller läsplattan och på ett par minuter kan alla ta del av det vi i skolan har upplevt.

En helt ny värld har öppnat sig för oss tack vare Webbstjärnan!..